Návrat zubrů do přírody

Zubr evropský je impozantním živočišným druhem, který kdysi žil v rozsáhlých oblastí téměř celé Evropy. Postihl ho však stejný osud jako jeho příbuzného z Ameriky, totiž bizona. Milionová stáda vybili na severoamerických pláních nenasytní přistěhovalci a zubra v Evropě dohnala podobná lidská krutost. Režie: František Stýblo