Jiří Filip

Jiří Filip. Další z tváří Divadýlka na dalni. Kdysi výrazná posila, dnes neméně výrazná opora. Nesporně talentovaný mladý muž. Herecky stále zraje, ale na divadlo mu postupně zbývá méně a méně času. Jeho prací i koníčkem je historie a  regionalistika. Je aktivní také v Československé obci legionářské a dalších zájmových sdruženích a jedné politické straně. Ale neřekneme ve které…