SkanzenPolabské národopisné muzeum Přerov nad Labem. Muzeum v přírodě prezentuje prostřednictvím přenesených objektů lidové architektury kulturu středního Polabí. Figurínami doplněné interiéry ilustrují život na polabské vesnici od poloviny 18. století do první poloviny 20. století.

Skanzen

Skanzen Přerov nad Labem